top of page

MANM

DINER SUR MER

Sid Florid

Manm Diner Sur Mer

 

Antanke manm, w ap fè pati FAZ 1, ki gen ladann ENSKRIPSYON BONÈ, VANAJ SEKLISIF ak SPESYAL.Si w poko fè sa, asire w ke w ASEKRI MANM OU epi pwofite pri rabè pou manm nou an (avan yo anonse dat la), ki pral pèmèt ou enskri pou ou menm ak yon lòt envite.

TANPRI REMAKE:
  Pa bliye achte tikè ou!
 

Pa janm patisipe nan yon evènman Diner Sur Mer anvan?  Men sa ou ta dwe konnen:

1. Rive alè.

2. Pote idantifikasyon

3. Ou dwe gen 21 an oswa plis pou monte Yatch la.

4. Kòd abiman ki fè respekte egzat (Fòmèl         Nwa/Blan)

5. Fè alè pou eksperyans TAPI WOUJ la.

6. Prepare pou w fè pati yon evènman majik.Nou gade pou pi devan pou akeyi ou nan Diner Sur Mer k ap vini an, Yon Evènman Yatch Luxury, Style Tapi Wouj!

Yon fwa yo konfime manm ou a, ou pral otomatikman ajoute nan Faz 1 lis kontak nou an. Pa gen okenn lòt kominikasyon ki nesesè .

 

---


 

Kote sekrè

Pou Konfime

VIN YON MANM

No plans availableOnce there are plans available for purchase, you’ll see them here.
bottom of page